A nap izéje

‎"A titán forradalmi út nem habos kakaós uzsonnázással tarkított sétakocsikázás! Hanem egy diadalmasan száguldó gyorsvonat, ahol a mozdony acélos dübörgése elnyomja esendő gyomrunk korgását!"

Utolsó kommentek

"nézd legott Komédiának, s múlattatni fog. "

2010.12.20. 18:36 Harpi

Miért kell új himnusz Magyarországnak?

Címkék: magyarország himnusz kölcsey ferenc hymnus új himnusz

Újra és újra fellángol a vita arról, kell-e új, korszerűbb, lelkesítőbb, és legfőképpen vidámabb himnusz Magyarországnak. Sokan túl borongósnak, negatívnak, depresszívnek tartják Kölcsey Hymnusát. Hogy a környező országok és néhány "nagy nemzet" himnuszához képest mennyire vidám vagy szomorú, motiváló vagy lehangoló a magyar himnusz, azt döntsék el önök, miután megismerkedtek a versenytársakkal!

 

Szlovákia állami himnusza (első két versszak):

A Tátra fölött villám, vad mennydörgés csattan,
A Tátra fölött villám, vad mennydörgés csattan,
Állj meg testvér elmúlik a veszély, a szlovák újraéled.
Állj meg testvér elmúlik a veszély, a szlovák újraéled.

A mi Szlovákiánk oly sokáig aludt.
A mi Szlovákiánk oly sokáig aludt.
Villámok, dörgések ébresztik fel, hogy felkeljen már.
Villámok, dörgések ébresztik fel, hogy felkeljen már.

Szlovénia himnusza, részlet (Tandori Dezső fordítása):

Éljenek mind a népek,
kik várják a nagy napot,
mely a földkerekségnek
hoz békésebb virradatot.
Mennyi rab
lesz szabad
és jó szomszéd a nap alatt!

Horvátország himnusza:

Ó, gyönyörű hazánk,
Bátor és irgalmas.
Atyáink ősi dicsősége,
Légy örökké boldog.

Te vagy egyetlen dicsőségünk,
Te vagy a mindenünk,
A te sík vidékeid,
A te hegyeid.

Dráva, Száva, folyjatok tovább,
Duna, ne veszítsd el erőd,
Mély kék tenger, mondd el a világnak,
Hogy a horvát szereti a hazáját.

Míg földjeit melengeti a nap,
Míg tölgyfái lombját fújja a szél,
Míg holtai sírban nyugszanak,
Míg csak élő szíve dobog.

Ausztria himnusza:  

A mezők országa, a templomok országa,
A jövőbe mutató kalapács országa!
Nagy fiaid hazája vagy,
Népednek tehetsége van a szép iránt,
Híres Ausztria,
Híres Ausztria! 

Hevesen körülharcolva, vadul vitatva,
Fekszel a földrész közepén,
Olyan vagy, mint egy erős szív
Az ősök idejétől fogva
Küldetésedet magasra emelted,
Sokat megért Ausztria,
Sokat megért Ausztria.

Bátran az új korban,
Szabadon és hittel megyünk előre,
Munkát szeretve és reményteljesen,
Hazánk, hadd esküdjenek a testvérek
Karban hűséget neked
Szeretett Ausztria,
Szeretett Ausztria.

Szerbia himnusza:

Igazság Istene, 'ki megmentett
a pusztulástól eddig minket
halld továbbra is hangjainkat
s ezentul is légy megmentőnk.

Erős karral vezesd és óvd
a szerb hajó jövőjét.
Isten mentsd meg, Isten tápláld,
a szerb földeket s a szerb népet!

Kösd össze a drága szerb testvéreket
az új dicső tettekért,
az egység a sátán veszte
és a szerbség ereje lesz,

A szerb ágon ragyogjon
a testvériség arany termése.
Isten mentsd meg, Isten tápláld,
a szerb földeket s a szerb népet!

Románia himnusza:

Ébredj román, ébredj halotti álmodból,
Melybe sűlyesztettek barbár zsarnokok!
Most, vagy soha, teremts magadnak eljövendő sorsot,
Melynek kegyetlen ellenséged is meghajolni fog!

Most vagy soha, bizonyítsd be a világnak
Hogy még folyik a római vér ereidben
És hogy szívünkben még őrzünk büszkén egy nevet
Csaták győztesét, egy nevet: Traianus

Nézzétek ti kísértetek: Mihály, István, Mátyás király
Román nemzet, a ti dédunokáitok,
Felfegyverkezve, a ti tüzetekkel ereinkben
Mind azt kiáltjuk "Élet szabadon, vagy halál!"

Papok kereszttel az élen! Hisz a had keresztény,
A mottó a szabadság, a cél szent,
Inkább meghalunk csatában, teljes glóriában,
Mint hogy újból rabszolgák legyünk régi földünkön.

Ukrajna himnusza (Fordította dr. Majorossy István):

Él még Ukrajnának dicsősége, szabadsága,
Jóra fordul az ukrán nép, testvéreink sorsa.
Elpusztulnak elleneink, mint harmat a napon,
Urak leszünk immár mi is a hazai tájon.

Szabadságunkért mi szívünk, lelkünk feláldozzuk.
Mutassuk meg, hogy kozákok gyermekei vagyunk!

Szjántól a Donig a szabadságunkért kiállunk,
Hazánkban senki fiát uralkodni nem hagyunk;
Örül a Fekete tenger, vén Dnyeperünk nevet,
Még szeretett Ukrajnánkban méltó sorsunk lehet.

Szabadságunkért mi szívünk, lelkünk feláldozzuk.
Mutassuk meg, hogy kozákok gyermekei vagyunk!

Lelkesedés, serény munka gyümölcsét meghozza,
Ukrajna mezőit immár vidám ének járja,
Kárpátok bércein túlszáll, bejárja sztyeppéit,
Ukrán dicsőség riasztja gaz ellenségeit.

Szabadságunkért mi szívünk, lelkünk feláldozzuk.
Mutassuk meg, hogy kozákok gyermekei vagyunk!

Olaszország nemzeti himnusza:

Olasz testvérek,
Itália felemelkedett,
Scipio sapkájával
Díszítve fejét.
Hol van már a győzelem?
Ijját hadd tegye le
Hogy Rómát szolgálja.
Mert az Úr akarta

  Jöjjetek hát a csatába
  Kik készek meghalni,
  Jöjjetek hát a csatába
  Kik készek meghalni
  Itália hívott!
  Itália hívott!

Évszázadok óta voltunk
Elnyomottak és gúnyoltak
Mert nem voltunk egységben
Mert megosztottak voltunk
Hozzon egy egységbe
Egy zászló és remény
Ütött az óra
Egyesitsük erőnk.

  Jöjjetek hát a csatába
  Kik készek meghalni,
  Jöjjetek hát a csatába
  Kik készek meghalni
  Itália hívott!
  Itália hívott!

Egység és szeretet
Az egységért és szeretetért
Népünknek feltárul
Az út az Úrhoz
Esküdj a szabadságra
Szülőföldünkre
Ha Istenben egyesülünk
Ki győzhetne rajtunk?

Az Egyesült Államok himnusza – A  csillagos-sávos lobogó:

Oh, mondd, látod-e a korai hajnali fénynél
Azt, amit oly büszkén üdvözöltünk az alkony utolsó ragyogásánál?
Azt, amelynek széles csíkjait és fényes csillagait, a veszélyes csatában
A bástyák fölött figyeltünk, hogy oly büszkén lobog
És a rakéta vörös fénye, a bombák robbanása
Mutatta az éjben, hogy zászlónk még fenn lobog.
Oh, mondd, a csillagokkal borított lobogó még ott lobog-e
A szabadság országa és a bátrak hona felett?

Míg az ellen gőgös hada rettegett csendben pihen.
Mi az, amit a szellő a tornyosuló hullámok között
Míg fúj, időnként félig rejt, félig fölfed?
Most fölragyog a fölkelő nap sugarában
És teljes glóriája tündököl a víz tükrében –
Ez a csillagokkal borított lobogó!
Lobogj a szabadság országa és a bátrak hona felett!

És így legyen mindörökké, ha a szabadság hőseinek
Kell állniuk szeretett honuk és a háború között:
Áldozatuk győzelmet és békét teremt. A Gondviselés
Megmentette nép dicsérje a nemzetet mentő Urat,
Mert győznünk kell, amikor az ügyünk igazságos.
Legyen jelszavunk: Tebenned a bizodalmunk!
És ez a csillagokkal borított lobogó győztesen fog lobogni
A szabadság országa és a bátrak hona fölött.

Oroszország himnusza (Alekszandr Vasziljevics Alekszandrov – Szergej Vlagyimirovics Mihalkov):

Oroszország a mi szent államunk,
Oroszország a mi szeretett országunk.
Erős akarat, hatalmas dicsőség
a tied örök időkre.

Refrén:
Légy dicső, szabad hazánk,
Testvéri népek hatalmas szövetsége,
Elődök adta népi bölcsesség!
Légy dicső, ország! Mi büszkék vagyunk rád!

A déli tengerektől a sarkvidékig
Terültek el erdeink és mezőink.
Egyedüli vagy a világon! Egyedül te vagy ilyen,
Isten védte szülőföld!

Refrén.
Tágas terület a vágynak és az életnek
Nyitnak nekünk az eljövendő évek.
Erőt ad nekünk a hazához való hűség,
Így volt, így van és így lesz mindig!

Refrén.

Az Egyesült Királyság himnusza – God save the Queen (King) 1745:

Isten, óvd kegyes királynőnket,
Éljen soká nemes királynőnk,
Isten óvd a királynőt:
Adj neki győzedelmes,
Boldog és dicsőséges,
Hosszú uralmat:
Isten, óvd a királynőt.

Ó, Urunk, Istenünk, emelkedj fel,
Ijeszd el ellenségeit
És pusztítsd el őket!
Zavard össze terveiket,
Hiúsítsd meg aljas cselszövéseiket,
Benned bízunk:
Ments meg Urunk, minket.

A legszebb ajándékaiddal
Halmozd el bőséggel;
Legyen uralma hosszú:
Védje meg törvényeinket,
És mindig adjon okot,
Hogy szívünkből énekeljük hangosan:
Isten óvja a királynőt!

A Magyar Köztársaság nemzeti himnusza:

Himnusz
A magyar nép zivataros századaiból

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Bújt az üldözött, s felé
Kard nyúlt barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virul
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

6 komment · 1 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://napizeje.blog.hu/api/trackback/id/tr952528469

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Himnuszunk költője, Kölcsey Ferenc is utálta a keresztet 2011.01.02. 16:47:04

Biztosan hallottál róla Kölcsey Ferenc  sírhelye környékén is csónak alakúak a sírjelek. Hiszen a kereszténység olyan, mint a ruszki kommunizmus, idegen a magyarságtól. (Valláskritika Virtuson is olvasható) Mifelénk a szatmári vidéken gyerekkoro...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Müller őrmester 2010.12.23. 12:43:52

Nekem megfelel a jelenlegi is.

mindenlehet · http://mindenlehet.blog.hu/ 2010.12.24. 13:55:38

Nekem is jó a jelenlegi. Viszont érdekes volt így egyben végigolvasni mások himnuszait.

Seravy 2011.01.02. 12:53:14

Nekem nem felel meg.
Amellett hogy valóban elég lehangoló, még nehezen érthető, és elavult is.
Ráadásul csak a múlttal foglalkozik, ahelyett hogy előlremutatna a jövő irányába.
Egy himnusznak lelkesítőnek, pozitívnak, és iránymutatónak kéne lennie, ez viszont történelem és irodalomóra szagú, plusz lehangoló.

Egyébként is, figyelmen kivűl hagyva a hangulatot, a tartalommal van a baj. Biztos hogy most, 2011-ben a legfontosabb az hogy a török uralomról szóljon a himnusz bő fele, mondjuk a fasizmus, meg kommunizmus uralma, 56 és 89 helyett?
Történt már pár dolog amióta elmentek a törökök, amit érdemesebb volna a himnuszba beletenni, mert még emlékeznek rá az emberek.

billy reed 2011.01.02. 13:45:55

Végre téma lett ez is!
Lehangoló, ha hallja az ember, elmegy az életkedve is.
Avítt, áporodott.

Lelkesítés, optimizmus. Ez kellene.És rájönni arra, hogy nincsenek szent tehenek.

Köszi a posztot!

daraltbel 2011.01.02. 15:05:36

Mégis mi történt azóta, ami optimizmusra ad okot? A világosi fegyverletétel? A trianoni béke? Az elvesztett második világháború? A szovjet megszállás? Az 56-os szovjet intervenció? Gyurcsány? Orbán?

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2011.01.02. 16:49:31

Szerintem például hitelvtársi temetésre és hasonlóakra megfelelő a mostani himnusz, de írni kellene egy vidámabb verziót is Szilveszterre, sporteseményekre stb-ra.

A kettő simán megférne egymás mellett. Hol van az megkötve, hogy csak egy hímusz lehet?
süti beállítások módosítása