A nap izéje

‎"A titán forradalmi út nem habos kakaós uzsonnázással tarkított sétakocsikázás! Hanem egy diadalmasan száguldó gyorsvonat, ahol a mozdony acélos dübörgése elnyomja esendő gyomrunk korgását!"

Utolsó kommentek

"nézd legott Komédiának, s múlattatni fog. "

2011.04.18. 20:37 Harpi

Bartus László: A babiloni fogság

Címkék: demokrácia gyurcsány ferenc orbán viktor alkotmány diktatúra

Feketebetűs gyásznap lesz április 18-a Magyarország történetében. Sötétebb, mint 1944. október 15-e, a nyilas hatalomátvétel napja, mert az egyrészt rövid ideig tartott, másrészt éppen az új alkotmány preambuluma erősíti meg, hogy mások tehetnek róla. Igaz, a mai napig sem sok könnycseppet hullattak a magyarok a terror áldozataiért, nem ismerték el felelősségüket a rémtettekért. Ami ma Magyarországon zajlik, nem zárja ki, hogy a nyilasuralomhoz hasonló hatalomátvételre is sor kerül. Pillanatnyilag a nácik és a demokraták versenyt futnak az orbáni diktatúra utáni hatalom megszerzéséért, és e pillanatban a nácik állnak jobban. A demokraták állnak vesztésre. A Demokratikus Charta szelíd és méltóságteljes tüntetése mutatta meg, a két tábor közötti különbséget, de azt is, mennyire nincsenek tisztában azzal, ami közeledik. Rázzák majd még ennél vadabbul is a rácsokat, amikor bezárul a börtön ajtaja. Magyarország nem fogta fel, mennyi aljasság és gonoszság szorult a felcsúti csapat kiöregedett cserejátékosába. Az a falu, amely semmiről nem tehet, de már most is közutálatnak örvend, még a futballakadémiájáról is lemondana, ha valaha levakarhatná magáról azt a bélyeget, hogy Orbán Viktor innen származott.

Az új alkotmánnyal nem lezárul valami, hanem elkezdődik. A magyar történelem legsötétebb fejezetei következnek, amelyekhez nem hasonlíthatók azok az időszakok, amikor idegen hatalmak fegyvereire támaszkodott valamely gonosz uralom. Ezúttal belülről, minden külső támogatás és kényszer nélkül következik be az elnyomás, amely kizárólag belső téveszmékre, a felgyülemlett frusztrációra, gyűlöletre és bosszúvágyra épül, amelynél nincs pusztítóbb. Bármilyen furcsa, de az előző diktatúrák tombolásának határt szabott a külső idegen hatalom, a német vagy orosz kontroll, pedig a magyarok még így is túlteljesítettek. Annak a diktatúrának azonban, amely mélyen belülről fakad, ahol szabadon lehet engedni a felhalmozódott indulatokat, semmi nem fog gátat szabni. Ezúttal nem leszünk a legvidámabb barakk, hanem a legszomorúbb. Ennek vége – jó esetben – egy nagy kijózanodás lesz, rosszabb esetben a pusztulás, akár Magyarország önálló állami létének megkérdőjeleződése. Ezt a diktatúrát nem mások kényszerítik ránk, nem a török, nem a tatár, nem a német, nem az orosz, nem a kommunista és nem a fasiszta ideológia, hanem a magyar nép szuverén akarata. És ez akkor is így van, ha Orbán Viktor ezt a népet becsapta, és ez a nép jó szokásához híven tagadni fogja a felelősségét mindabban, ami bekövetkezett. A felelőssége nyilvánvaló abban is, hogy még az utolsó napokban sem tiltakozott az ellen, hogy a sötét elnyomás alkotmányát kényszerítik rá. A FIFA rangsorának első öt csapata közül bármelyik nagyobb tömeget vonzott volna egy stadionba, mint az új alkotmány elleni tiltakozás az utcákra. És erre nem elegendő indok, hogy ki volt a főszónok, mert a civileknél nem Gyurcsány beszélt, az LMP még párt is, de mégsem „olyan”, mindenki ott tüntethetett volna, ahol akart, az élet megadta a választás lehetőségét, amivel a magyarok nem éltek, és amiért felelni fognak.

Hiányzott a drámaiság, a megrendültség, a helyzet súlyosságának átélése, a kétségbeesés azokból a demonstrációkból is, amelyeket egy-két nappal az új alkotmány elfogadása előtt nagy nehezen megtartottak. Fél éve kellene hetente, naponta tüntetniük, százezreknek. Ez jól mutatja, hogy nem fogták fel a magyarok, mi fog történni. Nem gondoltak bele, nem hiszik el, hogy ezt meg lehet csinálni. Márpedig meglesz. Mindaz a keserűség, megaláztatás, bosszúvágy, gyilkos indulat, ami nyolc éven át egy magát kiválasztottnak tartó, de mellőzött emberben felhalmozódott, most felszínre kerül. Mindez az új alkotmány keretei között az állam rendjében megtestesül. Ahhoz lehet hasonlítani azt, ami most következik, mint amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten szabadon engedi egy időre a megkötözött sátánt. Orbán Viktor nem a sátán, de a rendszere ördögi lesz. A szabadság olyan távol kerül Magyarországtól, hogy az emberek nosztalgiával gondolnak majd a késő kádárkori diktatúra éveire. Ennek előszele már eddig is érezhető volt. Azonban az új alkotmány után megalkotandó sarkalatos törvények felteszik az i-re a pontot. Bezárulnak a menekülési útvonalak. Azt az ideológiát és világképet, amelyet a preambulumban megfogalmaztak, az élet minden területén, demagóg módon ráerőltetik majd az emberekre. Nem azért írták ezeket bele, hogy annak semmi következménye ne legyen. Hiszen az általuk “átmenetinek” tartott alkotmány azon fejezeteihez, amelyek nem érintik a hatalom, a szabadság, az önkorlátozás intézményeit, azokhoz nem is nyúltak. Itt semmi más nem történt, mint egy demokratikus alkotmányból csináltak egy antidemokratikus alkotmányt, amivel megteremtették a törvényi kereteit a brutális elnyomásnak. Semmi más nem történt, csak az eddigiből kiszerelték a demokratikus korlátokat, a jogállami kereteket, és elébe tették a bekövetkező diktatúra ideológiai alapjait. Ez nem felvilágosult abszolutizmus lesz, hanem primitív, durva elnyomás.

Meggyőződésem, hogy Orbán Viktort büntetésül kapta Magyarország, mint egy utolsó esélyt arra, hogy megváltozzon. Hogy szembenézzen korábbi bűneivel, amelyekről hallani sem akar, de az áldozatok vére az égbe kiált. Ahogyan Orbánnak is büntetés, hogy megkapta azt a korlátlan hatalmat, amire vágyott. Hogy meglássa, mennyire nem képes azt megfelelően használni. De Magyarországnak is le kell számolnia eddigi önzésével, önteltségével, nagyképűségével, beképzeltségével, másokkal szembeni arroganciájával, azzal a gondolkodásmódjával, ami Orbán hatalomra jutását segítette. Le kell számolnia a követelőzéseivel, hamis történelemszemléletével, a felelősség elhárításával, a rasszizmusával, mindazokkal a jellemzőivel, amelyek ebbe a helyzetbe juttatták. Mert Orbán ezeket lovagolta meg, ezekre apellált, a magyarok legrosszabb tulajdonságaira, indulataira építve nyerte meg a kétharmados parlamenti többséget, szerezte meg az ország fölötti teljhatalmat. Mindez nem menti fel a demokrácia erőinek elzüllött pártjait a korrupció, az önzés, a kormányzásra képtelenség felelőssége alól, amellyel saját táborukat, a demokrácia, a nyugati szabad világ képviselőinek tömegeit bénította le, tette harcképtelenné, kiábrándulttá és végletesen megosztottá. Még akkor sem, ha azok a magyarok, akik erre ujjal mutogattak, semmivel nem jobbak, a maguk lehetőségeihez képest éppen olyan korruptak, elvtelenek és erkölcstelenek voltak, mint azok, akiket a mostani diktatúrával leváltani gondoltak.

A harc évtizedek óta azért folyik, hogy “a mindenkinél okosabb, tehetségesebb magyar népet”, amely már eddig is megszenvedte a múltat és a jövendőt, ki fogja jóllakatni, ki fogja a bendőjét megtömni. Anélkül, hogy az a kisujját mozdítaná, anélkül, hogy azért bármit tenne, anélkül, hogy bármihez értene, hogy bármiért fizetni akarna, hogy a munkában élen járna, példát mutatna, bármilyen eladható terméket előállítana, hogy bármiféle áldozatot hozna, hogy ebbéli felelősségét valaha is elismerné. Tisztelet a kivételnek. Hogy az alázatnak, a megértésnek, az empátiának, az emberi érzésnek, az önzésen kívüli bármiféle gondolatnak a halvány jelét mutatná. Nem véletlen, hogy kik kerülnek a diktátorok markába. Kik azok, akiket meg lehet csalni, meg lehet téveszteni. Az öntelteket, az önzőket, a hamisan gondolkodókat lehet, a kapzsikat, akiket a gyomrukon kívül semmi más nem érdekel. Akiknek csak az elszámoltatás a fontos, a bosszú, a másokra hárított felelősség, mások vagyonának remélt ellopása. Akiknek nincsenek eszméi, ideái, akiknek nincs erkölcsi mércéje, akikben nyomokban sem lehet felfedezni az emberi értékeket, finomságot, kedvességet, megértést, jó modort, együttérzést, a másik ember méltánylását, tiszteletét. Akik a hazugságot szeretik, az igazságot nem. Akiknek az orra előtt lehet cigányokra vadászni, akiknek az orra előtt el lehetett hurcolni négyszázezer magyar embert elégetni, és a menet még nem fordult be az utcasarkon, már a megszerezhető lakásra gondoltak. Akik képesek voltak a haláltáborba küldött nők nemi szervében és a férfiak hátsó felében turkálni, hogy onnan kiszedjék az elrejtett értékeket. Az ilyen nép az, amelynek diktátorai lesznek.

És a büntetésük az lesz, hogy ami a legjobban kellett volna nekik, hogy megtömjék a hasukat, hogy zsákmányt szerezzenek, meggazdagodjanak, azt sem kapják meg, és még a szabadságukat is elveszítik. Az egészben a legszomorúbb az, hogy akik e népnek e tulajdonságaitól leginkább szenvednek, és ezt leginkább rühellik, azoknak is vállalniuk kell a többség által okozott következményeket, pedig csak elszenvedői a suttyóságnak. Nincs hová menekülni. A normálisan gondolkodó embereknek, akik tisztelik a másik embert, akiknek a zabáláson kívül más is számít, akik nem akarják saját beteg rögeszméiket ráerőltetni másokra, akik a szabadság hívei, azoknak nem lehet egy megyét lekeríteni, mert ott sem lehetne emezektől megszabadulni, békében élni. Ha vízumot vezetnének be a két részre szakított ország egyik és másik fele között, az sem segítene, mert a mindenki másnál okosabbak, nagyobbak és jobbak, akik magukat mindenkinél kiválóbbnak képzelik, az első nap után indítanának egy háborút – irigységből – a másik Magyarország ellen. Ahogyan ez a diktatúra is az lesz: háború a másik Magyarország ellen. Kíméletlen, eszelős háború. Az irigység, a féltékenység és a rosszindulat háborúja. A komplexusok kicsinyes bosszúja. A rossz nemzeti lelkiismeret, a be nem vallott bűnök, a vétkek takargatása, a ki nem beszélt traumák, az igazság nélkül elszállt békesség. Beteg ez a nemzet, beteg ez a nép, és amíg meg nem gyógyul, addig esélye nincs arra, hogy boldog életet éljen. Ennek kisülései, az önző gondolkodás következményei ezek a sötét korszakok. Nem lehet kispórolni a szellemi értékeket, az erkölcsi megújulást, a múlt feldolgozását. Nem lehet elhessegetni a múlt árnyait, mert a rossz döntések és cselekedetek beivódnak a jellembe. És ebből a jellemből jön ki a rabság, a szolgaság és a nyomor. Ami most következik, az átok. Ebből áldás erkölcsi megtisztulás, megbánás, jobb belátás nélkül nem lesz. Az Orbán-diktatúrából következő szenvedés vagy megtisztítja végre ezt az országot, szembesíti önmagával, vagy elveszítheti az önálló nemzeti létre való jogosultságát.

Nem akarom kétségbe vonni a rendvédelmisek, különösen a tűzoltók jogos követeléseit. Együtt érzek azok nyomorával is, akik már szenvedik a fent vázolt gondolkodásmód következményeit, amelyben saját felelősségüket soha nem ismerik el, noha – mint közösség – nem ártatlanok benne. De azért az nem véletlen, hogy a juttatásokért tartott tüntetéseken csak egyetlen szakmai ágazat demonstrálói sokkal többen voltak, mint az összes szakmai ágazatból verbuválódó tüntetők, akik a szabadságért és a demokráciáért vonultak utcára. Jól mutatja ennek az országnak az értékrendjét, hogy a prémium és a korkedvezményes nyugdíj fontosabb, mint az alkotmány. Ha lenne korkedvezmény és valahonnan még egyéb juttatás, le se szarnák az alkotmányt és azokat a törvényeket, melyek mások szabadságát sértik. Ezért nagyon nagy hibát követnek el a demokraták, amikor boldogok, hogy az általuk utált diktatúra ellen a hasukért tüntetők tömegei vonulnak az utcára. Ha Orbán Viktort az éhesek döntik majd meg, egy éhséglázadás, és a nyomorba zuhanók tömegei zavarják el, abban a forradalomban én nem kívánok részt venni. Csak erkölcsi forradalomnak, a humánus, emberi értékekért kivívott szabadságnak van értelme, a korgó gyomor lázadása nem old meg semmit. Fájó szívvel tekint az ember a nyomorúságra, döbbenten olvasom a hozzánk érkező panaszokat, nyomorúságot. De ezek az emberek pár éve büszkén húzogatták az ikszeket a vizitdíj elleni népszavazáson, ezek az emberek a szavazataikkal és az ellenállásukkal húsz éve akadályozzák, hogy bármilyen politikai erő megvalósítsa azokat az elkerülhetetlen reformokat, amelyek nélkül egy országra csak az eladósodás és a nyomor várhat, de amelyek a szocializmusból örökölt kiváltságaikat és juttatásaikat megszüntetik. Lehet, hogy a tüntetők között van egy-két középiskolás osztálytársam, akik már tíz évvel ezelőtt nyugdíjasok voltak, de a helyi focicsapatban még vasárnaponként ontották a gólokat. Ezek közül a tüntetők közül hányan szavaztak a Fidesz kétharmados győzelmére, csak azért, mert Orbán azt ígérte nekik, hogy nem kellenek megszorítások (értsd: a kiadásokat nem kell a bevételekhez igazítani), lehet minden áldozat és változás nélkül is jól élni? Annak valóban lehet örülni, hogy most szaván fogják Orbánt a hazudozásai miatt, de ezek az emberek most sem jöttek rá arra, hogy amire ők szavaztak, amit követelnek, annak egy része, irreális, mert anyagi fedezete nem létezik. A közszférában néha nem a fizetésről, hanem az állások feléről kellene beszélni, mert azokat meg kellene szüntetni. Ha ezek az emberek elkergetik Orbánt, akkor majd várják a következő hazug népboldogító vezért, aki mákos zsömlét ígér tejbe mártogatva reggelire, ingyen. Ezek egy új demokratikus kormány ellen másnap már ugyanúgy tüntetnének, azzal a különbséggel, hogy azonnal mögöttük állna a demagóg csürhe politikai támogatása. Ezekre nem lehet építeni a változásokat, mert nem szüntetik meg az okokat. Az ilyeneket jól meg kell különböztetni azoktól, akik önhibájukon kívül szorulnának szolidaritásra, de róluk senki nem gondoskodik. A valódi rokkantak, szegények és betegek ellátása kritikán aluli. Velük együtt kell érezni, segíteni kell őket, mert magukra maradnak a bajban. A nagystílű csalók világa viszont olajozottan működik.

Emiatt egyes részleteiben nem tetszett Gyurcsány Ferenc beszéde (a volt miniszterelnök a Magyar Demokratikus Charta szombati, az új alaptörvény elleni tiltakozásul szervezett tüntetésén szólalt fel a Batthyány-örökmécsesnél – a szerk.). Amikor elkezdte dicsérni a szegény ártatlan magyar népet, és újra elkezdett udvarolni nekik, az hamis volt. Az káros. Tisztelni kell az embereket, megbecsülni őket. De ennek  a népnek egyrészt tanításra, másrészt egy nagy seggbe rúgásra van szüksége. A demokrácia híveinek hosszú távon kell gondolkodniuk. Lesz rá idejük, mert az Orbán-diktatúra eltart egy-két cikluson át, ebben biztosak lehetnek. Ez az alkotmány, és a belőle levezetett törvények, bebetonozzák őket. Ezért nem lehet más célja felelősen gondolkodó demokratáknak ma, mint a felvilágosítás, a kiművelt emberfők gyarapítása, a szembesítés, az oktatás és a segítés. A nép felemelése abból a szellemi nyomorból, ahol a magyar népesség tömegei állnak. Ezzel a mentalitással, habitussal ez az ország menthetetlen. Ha már olyan nagy keresztény ország leszünk, és közben világtalanok a vakok vezetői, akik nem tudják, merre kell menni, tanuljanak a Bibliából. Mikor kellett Izrael népének fogságba mennie? Miért volt a babiloni fogság? Meg kell nézni. És mikor szabadultak meg, hogyan? El kell olvasni. Ezek mind tanulságul írattak meg. Hát miért nem tanulunk belőle? Jeremiás azt mondja: „Népem sebeit hazugsággal gyógyítják, amikor így beszélnek: “Békesség, békesség”, noha nincsen békesség. Szégyenkezniük kellene iszonyatos tetteik miatt. De nem! Ők nem szégyenkeznek, hiszen már pirulni sem tudnak. Ezért elesnek majd, ha minden elesik; látogatásom idején a földre roskadnak – mondja az Úr.” Négy mondat, és minden benne van. Ne tessék hazugsággal gyógyítani a népet. Ne tessék őket simogatni és hazudozni nekik. Az igazi államférfi az, aki rámutat a felelősségükre és a hibáikra. És azt is meg kell mondani: ha nem változnak meg, jobbat ne várjanak, csak rosszabbat. Nem arról van szó, hogy ütni kell őket, mert nagyrészük tudatlan. Az elkövetkező időszakban fel kell világosítani őket, rá kell ébreszteni őket a tévedéseikre, a hibáikra. Azt a szellemi szakadékot, ami elválasztja a demokrácia híveit a fülkeforradalmárok derék, de sötét millióitól, fel kell számolni. Magyarországról süt a butaság. Új szellemi reformkort, felvilágosodást kell hirdetni, mert a Kárpát-medence egy nagy sötét lyuk Európa közepén. A nemzet újjászületése csak ettől várható. Előbb belül kell megváltozni, szabadnak lenni, utána jön el a külső szabadság.

Meg kell értetni az emberekkel, hogy a szellemi értékek előbbre valók. Abból származik az anyagi jólét, és nem fordítva. A szabadság fontosabb, mint a jólét. A mai magyar ember gondolkodás nélkül lemond a szabadságról, ha jólétet remél. Márpedig szabadság nélkül nincs jólét. Az elnyomást soha nem látott nyomor követi. Csak a lelkében szabad ember képes alkotni, teremteni, kitörni, és csak egy olyan szabad társadalomban, ahol a szabályozás nem elveszi, hanem garantálja a szabadságot. Az új alkotmány ezt a szabadságot veszi el, és készíti elő Magyarország teljes elnyomorodását. Ahol a történelmi múlt hamis tekintélyeivel kötik gúzsba az embereket, és erre hivatkozva korlátozzák az önrendelkezésüket, ott vége az alkotás szabadságának. Magyarország legtehetségesebb emberei mindig külföldön voltak képesek nagyot alkotni. Amerikában lettek Nobel-díjasok, nem Budapesten. Miért? Ezért. Mert ebben az országban mindig a szabadság ellen törtek, és ez a nép – néhány kivételes pillanattól eltekintve – ezt tűrte, néha élvezte. Ezért teljesen természetes, hogy most is megindult a szürkeállomány menekülése. Ki akar középkori babonák béklyói közt élni, egy személyiségzavarral küzdő ember diktatúrájában nyögni évtizedeken át? Csak biztatni tudok mindenkit: aki teheti, meneküljön Magyarországról, és imádkozzon azért, hogy egyszer legyen egy olyan ország, ahová érdemes lesz visszatérni. Ha nem, akkor legyen boldog másutt. Meg kell tanítani a magyarokat arra is, hogy erkölcs és alázat nélkül nincs szabadság. A tolvajok ne kiabáljanak tolvajt. A nagy keresztényeknek Jézus folyamatosan írja a bűneiket a porba. Akik másokat nem becsülnek, azokat mások sem becsülik. És nem léphet tovább a nemzet, ha nem számol el több százezer meggyilkolt emberrel, a tömeggyilkosságban játszott szerepével. Különösen úgy, hogy a gondolkodása azóta cseppet sem változott.

Ez a diktatúra egy lehetőség is, abból a szempontból, hogy a magyarok újra kapnak egy esélyt, hogy tükörbe nézzenek, és ne felejtsék el, amit a tükörben láttak. A rendszerváltáskor már benne volt a vírus, a fertőzés a magyar társadalomban. Az előző nyolc évben az MSZP korrupt és romlott világában szembenézhettek a pártállami örökséggel, amitől éppen ideje lenne megszabadulni. Az Orbán-diktatúra pedig alkalmat ad arra, hogy Magyarország szembenézzen a Horthy-korszak örökségével, a politikai katolicizmussal, az antijudaista és antiszemita ideológiára épülő kirekesztő jobboldal természetével, a buta, öntelt nacionalizmussal. Ezért nem lenne helyes, ha Orbán Viktor idejekorán megbukna (nem is fog), mert akkor semmi értelme nem lenne az egésznek. A magyar társadalomnak fenékig kell innia a hazugság bürökpoharát, meg kell bűnhődnie a választásáért, fel kell ismernie ennek az ideológiának a gyilkos jellegét, igazi természetét. Nehogy még egyszer visszajöjjön. Ehhez van szükség nyugalomra, türelemre, és olyan emberekre, akik képesek hatékonyan és világosan elmagyarázni magyarok millióinak, hogy mi történik velük, miért jutottak ide, és miben kell megváltozniuk. Amikor ez a változás bennük végbemegy, akkor jön el az idő, hogy megszabaduljanak a diktatúrától, az elnyomástól, a babiloni fogságból.

Az új alkotmány új helyzetet teremt. Felgyorsulnak az események. A diktatúra kiépítését Orbán erre az évre ígérte, utána jön a diktatúra szisztematikus bevezetése, a szoktatás, a hűségnyilatkozatok. Ha a demokrácia hívei ellenállnak a hétköznapokban, szervezkednek és tiltakoznak, ahogy tudnak, ha bármi történik, úgy viselkednek, mint belül szabad emberek, a diktatúra ellen belül lázadnak, és nem hódolnak be, akkor Orbán diktatúrája nem tart el negyven, legfeljebb nyolc-tíz évig. De ehhez az is kell, hogy a nép tudatának művelése, felvilágosítása megtörténjen. Ezzel a gondolkodással, ahogyan a magyarok gondolkodnak, nem lehet demokráciát működtetni. Ez a legfontosabb feladat. És az ellenállás vezetői, az ország leendő irányítói azok lesznek, akik ezt a munkát elvégzik, akik ennek az élére állnak. Nem azok, akik hatalmi-politikai logikával, az ország mentális állapotának megváltoztatása nélkül, a korgó gyomrokból táplálkozó elégedetlenséget kihasználva próbálják Orbánt idő előtt megbuktatni. Legalábbis ez lenne kívánatos.

És mindehhez tegyük hozzá: szerintem.

 

A szerző az 1891-ben alapított Amerikai Népszava publicistája, a lapot kiadó New York-i székhelyű cég tulajdonosa. A fenti cikket az Olivia Media and Publishing Corporation együttműködő partnereként közöljük. Az írás eredeti környezetében itt olvasható.

22 komment · 2 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://napizeje.blog.hu/api/trackback/id/tr52837881

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Napsütés és árnyék 2011.04.19. 18:57:26

„Látják, hogy ma a nap is másként süt" - mondta Orbán Viktor, hozzátéve: a kormány arra törekszik, hogy valamennyi célja világos legyen a választók számára.Azóta eltelt egy év, világossá váltak a célok és látszik a megvalósítás zsenialitása ...

Trackback: Bartus László: A babiloni fogság 2011.04.18. 21:39:57

A magyar történelem egyik legsötétebb korszaka következik....

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

sisifux 2011.04.18. 21:36:33

Sajnos nagyon sok igazságot tartalmaz az írás.

Truth-Love 2011.04.18. 23:49:09

Így van!
Majd akkor lesz itt valaki, aki be fogja tölteni a most tátongó űrt a politikai mezőben, ha a magyar választók többsége az igazságot képes lesz elfogadni és megbecsülni. Ha a tiszta viszonyokat, együttműködést, ha "tiszta udvart, rendes házat" akar! Ha hajlandó az ügyeskedést elhagyni és tisztességesen dolgozni. Ez ma sajnos nincs így!

Amíg ez nem változik, amíg a többség nem így gondolkodik, addig csak ilyen orbánfélék tudnak a hazugságukkal a hatalom közelébe jutni.

A valódi változás pedig csak belülről jöhet, azt kierőszakolni nem lehet!

EniBadi 2011.04.19. 04:38:21

Elképesztő és rémisztően elkeserítő az a kristálytiszta jövőkáp, amelyet sajnos nagyon sokan az indulataik hályoga miatt még így sem hajlandóak látni - bármennyire VILÁGOS. - nekik ezt kódolni kell – le kell fordótani egyszerűbb szintre:

============================================
- hé ember, vedd már észre. NAGYON NAGY GÁÁÁZ VAN!
és nincs vége 4 év múlva! K…ra nincs!!!!
- miért? ?!?
-CSAK waze… GONDOLKOZZ és MEGÉRTED!!!!
============================================

A cikk valóság tartalma? - nem kétséges.
(legalább is nekem, s mindazoknak akik gondolkodva szemlélnek)

Akiknek mégis, az úgy olvasta el, (már ha elolvasta egyáltalán) hogy indulatait nem volt hajlandó egy pillanatra sem letenni, vagyis még önmáganak is hazudva - természetesen mi sem érzéklelve abból: TÉNYLEG SŰLYED A HAJÓ!!!!!!!!!!!!!!!!

Hiszem hogy a tanultság és a képzés generációs tendenciává válás előtt, csak a jelenlegihez hasonló primitív megélhetési politikusok vezethetik a hajót, melynek az iránya az uralkodó hatalomvágy és az elmeháborodottság kifürkészhetetlensége miatt megjósolhatatlan. Az így vezetett ország értelmetlenül halad a semmibe.
Illetve nem is, inkább kifejezetten egy irányba halad. Csak az a gond, hogy ez az irány függőleges és lefelé mutat.

Velejéig feslett ABSZURDISZTÁN, ahol minden lehetseges.
A MEGÉLHETÉSI POLITIKA, „napirendi kötelesség”, a POLITIKAI BŰNÖZÉS, erény. A SEMMITTEVÉS, „kiváltság” és ami ettől is rosszabb: mindezek együtt egyszerre MEGVETÉS és SÓVÁRGÁS tárgya megannyi magát büszkén magyarnak valló emberben – anélkül hogy realizálnák mindezt az ő tudatlanságuk okozta.
Tegyük hozzá - sajnos.

Az elmeháborodottság bosszújának mértékét megjövendelni – 50 évnyi pszichihátriai professzori szakmai tapasztalat is kevésnek bizonyulna. Amihez persze az EU csak páholyból aszisztal mint mű-intézmény a hülyegyerekek agyatlan játékához...
- Ciki lenne kiállni valamiért, ami annyira égbekiáltóan szar, és minden létező emberi jogot megsért? - tisztelt EU te mi a f...szra vársz?

ORBÁNIA - viktátora hatalmon! – lehet segget nyalni, hajbókolni és lehet térdelni, mert mostantól napirend lesz a reggeltől estig tartó – SZOPÁS!
Felcsút fekélyes gennyes gengsztere elszabadult... – maradt volna a bányában, nem kellene aggódni, mert még onnan is magatól feljönne a szén...
Ez a hely mostanra élhetetlen szennygödörré feslett - egy fejlődő afrikai országban több jövőkép van mint ORBÁNIÁBAN!

MENEKÜLJÖN KI MERRE LÁT!
===========================

ps:
Kedves Bartus Úr!
Egy apró konstruktív észrevétel: sajnos azokat akiket az indulataik vezérelnek, már a "demokrácia" mint szó puszta megemlítése is elriaszt a cikk tovább olvasásától, ami sajnos nem kivánt mellékhatás! –
függetlenül attól, hogy kevés pozitívabb dolog létezik amit bármely "GONDOLKODÓ NEMZET" kivánhat fiainak. Persze a GONDOLKODÓ csupa nagy betűvel!!!

Ádám2 2011.04.19. 09:53:04

Kedves Laci!

Sajnálattal tapasztalom, hogy a hazádtól jelentős távolságra valóságérzeted az évek során ennyire eltorzult. Vagy talán a megélhetés
keserű kenyere visz rá efféle elképesztő zöldségek összehordására?
A demokrácia féltésed Gyurcsányian agyament és szánalmas!
Aggódom érted! New York híres a pszichiátereiről,kérlek ne hagyd ki őket!

üdvözlettel: Egy régi ismerős Újpestről

idelle · http://egymondatban.blog.hu/ 2011.04.19. 10:32:54

függetlenül attól, hogy az írással szinte teljes mértékben egyetértek, azért pár apró megjegyzés:

1) ahogy a politikai stílus nem változik, ez az írás is ugyanúgy a balliberális értelmiség frázisainak továbbpufogtatása, ilyen értelemben nem tartalmaz új információt.

2) teljesen jogos a történelmi szembenézésre való hivatkozás, de egy alapvetően - ahogy az írásban is szerepel - zsidóellenes felfogású országban a holokauszt állandó emlegetése már régen kontraproduktív, főleg akkor, amikor most mindenki - a megszenvedők és a haszonélvezők egyaránt - a kommunista-szocialista közelmúlt sérelmeit hánytorgatják fel, többnyire jogosan.

3) talán a legfontosabb, és erre élő példa Ádám2 kommentje is: ez a nép nemcsak nem látja, hanem nem is akarja látni, hogy értelmileg, érzelmileg és minden ezekből következő téren is mennyire elmaradott.

a konklúzió pedig kettős:

a) vagy kiáll végre valaki, és elmondja, hogy mi a valóság (igazság), beleértve a kapitalizmus, a politika, az "osztálytársadalmak", a kizsákmányolás lélektanát és működését, és megpróbálja az e tudás birtokába került népet egy szebb és boldogabb jövő felé vezetni.

b) ha a) sem működik, akkor egyszer s mindenkorra tudomásul venni, hogy ez egy halott közösség, amelyik bár sok mindent túlélt, talán épp a széthúzása következtében, de amellyel normális, XXI. századi, felvilágosult társadalmat, országot képtelenség építeni.
és akkor mindenkinek, aki csak teheti, javasolt elmenni innen és valahol máshol keresni a boldogulást, ami ugyan pokoli nehéz lesz, de legalább nem öli meg egyszerre az agyat és a lelket.

Leonard Zelig 2011.04.19. 10:48:23

zsidóellenes felfogású országban a holokauszt állandó emlegetése már régen kontraproduktív, főleg akkor, amikor most mindenki - a megszenvedők és a haszonélvezők egyaránt - a kommunista-szocialista közelmúlt sérelmeit hánytorgatják fel, többnyire jogosan.

Q.E.D. Ez is színtiszta antiszemitizmus, gy.k. a kommunista(?)-szocialista(?) és a zsidő szavak közé tett egyenlőségjel.

idelle · http://egymondatban.blog.hu/ 2011.04.19. 11:07:19

@Leonard Zelig: ebben az országban úgy él, hogy a kommunizmust is a "zsidók" erőltették ránk, de nem ez a lényeg.

a lényeg az, hogy a zsidóellenes érzelmű nép nem tartja magát antiszemitának...!

Stuntman_Mike 2011.04.19. 12:56:30

Bartuskám, te kinek a bértollnoka vagy, te ostobenkó vadmarha?! (rossz kérdés, pontosan lehet tudni...)
Gyurcsányék "méltóságteljes" tüntetése szerinted jó volt? Hogy egy bukott miniszterelnök, akinek a beszéde napvilágra kerülése utáni másnapon le kellett volna mondania (legalábbis egy érett nyugati demokráciában azonnal megtörtént volna), határozza meg azt, hogy milyen a jó demokrácia? Miközben ő a szocializmus édes didijén szocializálódott, integrálódott a szoci körökbe és ugyanitt privatizált pár jót, magyarul a teljes életét a szocializmusnak köszönheti?! Szerinted ez a demokrácia csúcsa? Hihetetlen, hogy még mindig van (hálistennek már nem sok) hozzád hasonló szemellenzős vadbarom, akinek a megválasztott miniszterelnök diktátor, a magyar népköztársaság fontos pártfunkcionáriusa meg (Gy.Fegyenc), aki teljes mértékben a pártosságának köszönhette pozícióit egyenlő a demokrácia őrével. Ébresztő, te seggfej bértollnok, vedd már észre, hogy lassan lecseng a szintén a szocializmus által jóltartott ostoba és szemellenzős bér-értelmiségiek korszaka, neked is ki fognak csöngetni és végre eltakarodsz innen. Akkor talán majd megvalósul a demokráciának az az alapeleme, hogy az értelmiség függetlenül határozza meg véleményét a politikai rendszerről. De addig, amíg a hozzád hasonló népszava előfizetők hallatják a hangukat, addig - ÉS PONT MIATTAD ÉS KARTÁRSAID MIATT - nem lesz itt demokrácia. Remélem ez hamar bekövetkezik, mert a harmincas éveit nyalogató generációnak már nagyon elege van belőletek, ostoba faszok.

Egyébként pedig mindig nagyon jól szórakozom a legitim választáson megválasztott kormánypárt miniszterelnökének lediktátorozásán.Azon elgondolkozott már bármelyik hozzád hasonló vadbarom, hogy ez mekkora önellentmondás, te segg?
Azért remélem a csekked rendesen érkezik a táncsics alapítványtól, nehogy éhezned kelljen, te senkiházi buta féreg.
csók a családnak
m.
ui.: Fegyenctestvér tüntetéséről ajánlom az indexes videót, ahol a vérben forgó szemű nyanya nyálhabos szájjal hőzöng a kamerába, hogy csak egymillióan szóltak hozzá az alkotmányhoz, majd mikor megkérdezték, hogy ugyanmár ő visszaküldte-e a kérdőívet, büszkén közli, hogy ő ugyan nem, ő elégette.Bravó, ülj le, egyes.Na ez a demokratikus charta, amit nagy vezéred és eltartód gründol, te vadbarom.

Jorgos Vadefakisz 2011.04.19. 13:10:19

Nagyon szomorú és nem kicsit sértő is az írás - de ettől még igaz. Ebben az országban több generációnak ki kell ahhoz halnia, hogy a mentális váltás megtörténjen. Ezt remélhetőleg felgyorsítja a mostani sokk-terápia.

Hogy kedves nemzetvezetőnk személyiségzavara mennyire létező (és reménytelen) betegség, arra tanúságul álljon itt a szakember definíciója:

"(d) Nárcisztikus (önimádó) személyiségzavar

Mértéktelenül énközpontú, önszerető, képtelen a másik érzéseit, gondolatait észrevenni, kizárólag magával törődik, magát felsőbbrendűnek gondolja, olyan embernek, akire más szabályok érvényesek, akinek különleges jogai vannak. Kapcsolatai felszínesek, társai önszeretete fenntartásában eszközök, arra kellenek, hogy kiszolgálják, dolgozzanak helyette, felnézzenek rá, elismerjék. Hogy mindenki csak őt istenítse ezért rövid ideig még megnyerő, elbűvölő is tud lenni. Hoszszú távú kapcsolatot alig tud létesíteni, mert ennek során (legalább részben) háttérbe kellene szorítania önimádását. Nem is vágyik komoly, bensőséges kapcsolatra. Viselkedése gyakran irigy, mohó, követelődző, mert mindent a magáénak akar tudni. A nácisztikus ember nem adja fel könnyen, az istenítés vágyától hajtva gyakran találjuk a tudomány, politika, művészet csúcsain őt. Céljának elérése miatt akár az önfeláldozás, alázat álarcát is magára veszi, de e mögött is felsőbbrendűségi, önimádó gondolat, késztetés lakozik.

Kudarc esetén visszahúzódik, de ezt is saját nagysága jeleként mutatja. Saját jelentőségét, a világban való szerepét hatványozottan többnek éli meg, sikeresnek, tökéletesnek, hatalmasnak érzi magát, gondolatai állandóan e körül járnak. Az ilyen ember rendkívül sérülékeny, a légvárait ért enyhe kritika is indulatot, feszültséget, dühöt vált ki benne, ezért az ilyen helyzeteket próbálja kerülni. Látszatvilágban él, mindenkivel el akarja hitetni a magával való elégedettség hamis képét. Kedvességet, melegséget vár, de viszonozni képtelen. "

EniBadi 2011.04.19. 16:06:56

@gyurcika:
tökéletes diagnózis.

EniBadi 2011.04.19. 16:07:37

@Stuntman_Mike:

Ahogy azt a rendkívül primitív hangvételű hozzászólásból azonnal meg lehet itélni, a hozzászóló származása a következők valamelyikére szűkíthető le:

a/ legelőről meglépett tulok,

b/ szemészeti hályogműtétről meglépett páciens - sajnos még a műtét előtt,

c/ anti IQ verseny abszolút esélyes győztese, - de a díjátadót sem fogta fel miről is szólt az egész...

d/ intelligens növényi orgazmus, amely már enyhe kommunikácóra képes, de még tovább kell nemesíteni, hogy ne fröcsögjön orrán száján...
-----------------------------------
Hogy melyik a helyes megfejtés?
Kiki maga el döntheti.

Némi segítség a bizonytalanoknak:
Ne feledjük, hozzászóló a gondolkodás legkisebb fokának vegetációjára sem képes, aki még a délibábról sem tudja, hogy eszik, vagy isszák. Komolyan venni abszolút értelmetlen, és főleg naivitás.

Ha képes lenne elárulni tartózkodási helyét, fel lehetne venni a helyi gyógypedagógusokkkal a kapcsolatot, de annak hiányában teljesen reménytelen... - TÉNYLEG MENTHETETLEN, SZÁNALOMRA SEM MÉLTÓ.

Truth-Love 2011.04.19. 16:15:00

@EniBadi: organizmus. Az orgazmus teljesen más:D

EniBadi 2011.04.19. 19:23:45

@Truth-Love:

így utólag csak annyit mondhatok: egy olyan "organizmusról" van szó, amelyet vizsgálni egy "orgazmussal" felér... :D

de egyébként ott a pont, és köszi a korrekciót... :D

springfairy 2011.04.19. 19:33:00

kedves @Stuntman_Mike:
koszonjuk ertekes soraidat. azert arra halkan felhivnam a figyelmedet, hogy a kb. 8 millio (2006- ban 8.038.017) szavazasra jogosult magyar allampolgarbol 2010- ben csak 5.132.531 ment el szavazni es ebbol csak 2.706.292 szavazott a fidesz-kdnp- re. ez alapjan a parlamentben megvan ugyan a ketharmad, de azt allitani, hogy a fidesz a magyar nep akaratat kepviseli azert eros tulzas. es meg ha ez a 2,7 millio lelkesen bologat is szeretett kormanyunk intezkedeseihez, a maradek kb. 5,3 millio emberrel mi van, akikre rakenyszeritik ezeket az intezkedeseket?

Dr. Eleanor Pitty-Palkho dr. · http://eleanor-pitthy-palkho.blog.hu/ 2011.04.20. 04:18:32

Én egész végig azt hittem, hogy ez csak egy paródia... :D :D Elolvasás után megnéztem Bartus honlapját és kiderült, hogy ez az írás nem annak készült. Ettől függetlenül nagyon jól szórakoztam rajta. :))

Stuntman_Mike 2011.04.20. 08:56:55

Lassan én is rájövök hogy ez paródia. De leginkább az a vicces, hogy egy ilyen gusztustalan szoci bértollnoknak még rajongótábora is van -lehet,hogy csak egy fős, de mindenesetre van. Itt van például ez az EniBadi nevezetű "rajongó", aki nemhogy fogalmazni, még írni sem tud. Másodszorra végiggondolva, lehet, hogy ő maga írta az eredeti cikket. Ha esetleg mégsem, akkor lehet, hogy ő bolgár györgy. Tökéletesen megjeleníti a gyurcsányi út követőinek értelmi szintjét mondanivalójával és fogalmazási képességeivel. Szerénységem tiltja, hogy vitába bocsátkozzak származásomat és tanulmányaimat illetően, de komoly mennyiségű pénzt mernék feltenni arra, hogy pont kettővel több egyetemi diplomával rendelkezem, mint az akárki béna angol megfelelője mögé bújt ifjú baloldali - esetleg kisnyugdíjas, akit valami csoda folytán az unoka megtanított használni az internetet.
Sajnos azon a véleményemen a gyurcsányista-demokráciaőr handabandázás sem változtat, hogy bartusnak,édesdrágabolgárúrnak, meg a többi, hozzájuk hasonló faszfej önjelölt demokráciaőrnek ki kell halnia ahhoz, hogy itt fejlett demokratikus rendszer legyen. Ugyanis ezek az emberek szintén - akárcsak gyurcsány - a szoci/komcsi érában szocializálódtak és kiszolgálói voltak az elnyomó diktatúrának. Komolyan gondolja bárki, aki nem 100 alatti IQ-val rendelkező megvadított kisnyugdíjas/fiatalbaloldali, vagy aki nem gyurcsánytól kapja a fizetését, hogy egy, az elnyomó rendszernek csontig benyaló ember hitelesen szólhat a demokráciáról?
Könyörgöm ezek az emberek a demokrácia ELLENSÉGEI voltak 20-30 évig. Nem éve, ÉVIG! Ezek után még van olyan eltévelyedett, megtévesztett, megvezetett hülye, aki szerint igenis a bartus/bolgárúr védi meg a demokráciát? Hát nem, ő pont nem fogja! Mert bármit is hazudozik nap, mint nap, valójában a kommunista kutyából nem lesz demokratikus szalonna.(sajnos muszáj volt Kövértől kölcsönözni, pedig nem akartam). A bartus-féle alakok által megvezetett hőzöngő kisnyugdíjasok meg elmennek és lobogtatják a zászlót a harmadik köztársaság eddigi legnagyobb politikai gengszterének. Sajnos elmennek szavazni is. Ehhez csak gratulálni tudok.Mondjuk reményre ad okot, hogy 10 éven belül kihalnak és akkor még lesz kb 30 jó évem ebben az országban.Egyébként pedig ha írsz egy levelet a neveddel, címeddel Enibadikám, szívesen közlöm én is az enyémet és szívesen megtanítalak személyesen is a demokrácia alapelemeire.A te esetedben a tanítással járó fizikai fenyítés is szükséges lehet.

Stuntman_Mike 2011.04.20. 09:00:28

kedves @springfairy: Mekkora átka a képviseleti demokráciának, hogy aki elmegy szavazni, az képviselve van, aki meg nem, az nem. Az egyéni választójog hatalmas hátulütője. Sajna ez van, ehhez is hozzá kell szokni. És sajnos abban sincs igazad, hogy ez kényszerítés. Ezt kívánta a népakarat a választásokon. Ismételten azt mondom, tetszett volna elmenni szavazni, ez a kulcsa a dolognak...

springfairy 2011.04.20. 10:17:14

@Stuntman_Mike: ertem en, hogy az erosebb kutya b.szik, de ezt akkor is csak 2,7 millio ember akarta kontra 5,3 millio. abban viszont igazad van hogy tetszett volna elmenni szavazni, csak kerdem en hogy kire? mar mindenkinel volt a pottyos es mire mentunk vele? semmire...

Stuntman_Mike 2011.04.20. 11:08:51

@springfairy: sajnos a választék valóban elég rossz volt. de idővel talán majd az is javul. Ha majd valóban civilek pozitív önszerveződésére alapított, valóban a demokratikus eszméket szem előtt tartó csoportokból kialakult pártok lesznek, akkor már biztosan te is és én is fogunk tudni jó szívvel szavazni.

huKKK 2011.04.21. 16:01:52

@Stuntman_Mike:

Kedves Mike!
Talán lett volna súlya és értelme is a betűszaporításodnak, ha mellőzted volna az indulataidat.

EniBadi 2011.04.23. 00:26:21

@Stuntman_Mike:

érdekes belegondolni milyen lehet két színben látni a világot...

fekete vs fehér "a szocik" meg a "fidesz"

midkettő átok, ha azt látja az ember mit művelnek/műveltek azzal a tem;rdek lehet[s;ggel, amit ki lehetett volna hozni ebből az országból. Hogy melyik volt jobb vagy rosszabb, illetve melyik mit igér/igért... rendkívül nehéz megitélni objektívan. Talán lehetetlen is, még akkor is ha kívülállóként szemléled tetteiket. Az aljassági szintmérő függetlenként szemlélve is rendkívül magas a fehér szinnél, de ez egy más történet.

Mondd csak Miki, egyéb szineket nem ismersz? Mert ha nem, hát rendkívül egyszerűen látod a világot n+2 diplomád ellenére...

Elárulom, olyan szinten lőttél mellé, amikor sértődöttségedben a származaásomat próbáltad kitalálni, hogy az már önmagában nézve is vicces. Úgy tűnik tükéletes rabja vagy hibás sztereotipiáidnak, mely révén a rendkívül szegényes 2 színű világképben a szinekről semmit sem hallottál.

De a személyeskedésen túl tudsz valami érvet is mondani a cikk mellett vagy ellen? Mert n+2 diplomától józan itélőképességet várna az ember, nem pedig fröcsögő primitiv indulatokat...
(Ezt neveztem "hályognak")

ÉRVEK, ÉRVEK, és nem személyeskedések... persze csak ha erre egyáltalán képes vagy.. :-))))))

"n+2 diploma"... feldobtad a napomat, rég nevettem ilyen jót.
De tudod mit, Meghajlok a tudás előtt, feltéve ha rászolgál valaki.

Mutass valamit, bizonyits! Lássuk miért osztanak diplomát!
Hajrá, elő az ÉRVEKKEL!

Halljunk hát a DEMOKRÁCIÁRÓL. A cikk értékeléséről, indulat mentesen.
Meg fogod látni a többiek reagálásából hogy átmentél-e a vizsgán vagy sem.

Kiváncsivá tetttél szerintem sokunkat. Rajta hát.

Peripetia 2011.04.25. 21:47:19

@Stuntman_Mike: Úgy látom mike, hogy te vagy azoknak az egyike, akik külföldről beugatnak az országba vagy nem régen települt haza, mert abszolúte nincs tisztában az ország jelenlegi állapotával és akinek egy cseppnyi előre látási képessége sincs, akárhány diplomája van, amit az írásod alapján erősen kétlek. A cikk szomorú és pontos látlelete népünk fájdalmas állapotának és még szomorúbb jövőjének. Bocsánatot kérek a következő generációtól, hogy hagytuk ezek a dolgok megtörténjenek és egy korszerű, élhető Magzarorsyág felépítésének keserű munkáját rájuk hagytuk, mert mi hozzá sem kezdtünk ennek a munkának. Szégzellem magamat.
süti beállítások módosítása